İstanbul Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
İstanbul Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Misyonumuz/Vizyonumuz

Güncelleme Tarihi: 11/08/2017

Misyonumuz ve Vizyonumuz

Misyonumuz ve Vizyonumuz

Sağlık hizmeti üreten kurumumuzu, sadece
hizmet talep edenlerin değil, sağlık hizmeti
üreten tüm sağlık kuruluşlarının da
güvenirliliğini onayladığı, örnek bir devlet
hastanesi durumuna getirmek


VİZYONUMUZDUR


İnsan onuruna yaraşır kalitede sağlık hizmeti
üretmek, üretilen hizmetin adalet, eşitlik,
zamanında ulaşılabilirlik kriterlerine uygun
olarak sunumunu gerçekleştirmek


MİSYONUMUZDUR


Tüm mevzuatların ışığı altında; Kalite Yönetim
Sistemi şartlarına uyarak sağlık hizmeti üreten
ya da tüketen insanların memnuniyetinin ön
planda tutulduğu düzenlemeler ile hizmet
kalitesini sürekli iyileştirerek (geliştirerek) en
doğru sağlık hizmetinin sunumu


POLİTİKAMIZDIR


Uz. Dr. Yahya PAKSOY
Başhekim