T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi

Tanı Üniteleri


Tanı Üniteleri

Endoskopi Ünitesi
Biyokimya
Mikrobiyoloji
Solunum Fonksiyon Testi
EKO-EKG
Radyoloji
Odyoloji