Misyonumuz/Vizyonumuz ve Değerlerimiz
10 Eylül 2018

Misyonumuz, Vizyonumuz ve Değerlerimi

Sağlık hizmeti üreten kurumumuzu, sadece
hizmet talep edenlerin değil, sağlık hizmeti
üreten tüm sağlık kuruluşlarının da
güvenilirliğini onayladığı, örnek bir devlet
hastanesi durumuna getirmek
VİZYONUMUZDUR


İnsan onuruna yaraşır kalitede sağlık hizmeti
üretmek, üretilen hizmetin adalet, eşitlik,
zamanında ulaşılabilirlik kriterlerine uygun
olarak sunumunu gerçekleştirmek
MİSYONUMUZDUR


DEĞERLERİMİZ

*Dürüstlük

*Liderlik

*Takım çalışması

*Hasta ve çalışan memnuniyeti

*Güvenirlik

KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

 

Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi olarak; bireylerin sağlıkla ilgili gereksinimlerini karşılamak ve daha sağlıklı bir yaşam sürebilmelerini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda tıbbi hizmetleri belli standartlarda sunmayı hedeflemektedir.

Tüm çalışanlar için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayarak çalışanların potansiyellerini üst düzeyde kullanabilmelerini ve geliştirebilmelerini sağlamaları hedeflenmektedir.

Kurumumuzda sağlık ve güvenlik risklerinin belirlenmesi, minimize edilmesi ve yönetilmesine ilişkin etkili yönetim sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması hedeflenmektedir.

Sağlık konusunda hastalar için çözüm ortağı olmayı, gereksinim duydukları tüm sağlık hizmetlerine ulaşabilmeleri amaçlanmaktadır. Hizmet alan kişilerin memnuniyetini sistemli olarak izlemekte ve elde edilen sonuçları, sunulan hizmetleri geliştirmekte kullanmaktadır.Dr. Hasan GÖKCEOĞLU
Başhekim