Hizmet İçi Eğitim Sorumluları
11 Eylül 2018

Hizmet İçi Eğitim Sorumluları

HİZMET İÇİ EĞİTİM SORUMLULARI

ADI-SOYADI

BİRİMİ

ZELİHA KÖSE

İdari ve Mali İşler Müdür Vekili

AYSEL KENAR

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

ELİF BULUT

Eğitim Hemşiresi

DİLEK MERCAN

Taşınır Kayıt Yetkilisi

Faruk ALTINTAŞ

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

MELEK DENİZ

Hasta İletişim Birimi

KADİR ACAR

Bilgi İşlem Personeli

HAVVA MUCUK

Kalite Birim Sorumlusu

SEVGİ TÜTER

VHKİ

KADRİYE KONCA CEYLAN

Psikolog

AYHAN DURUSOY

Biyomedikal Personeli

ALİ ÇIKAN

VHKİ