Hastanemizin Genel Bilgileri
11 Ağustos 2017

Hastanemizin Genel Bilgileri

  1. Acil Servis, Poliklinik Hizmeti ve Yataklı Tedavi hizmeti verilmektedir.
  2. Yeni hizmet alanımız 5000 m2 ve 2500 m2 kapalı alana sahip iki binadan oluşmaktadır. Toplam büyüklük 7500 m2'dir. 5000 m2 alana sahip birinci bina A Blok olarak adlandırılmıştır.2500 m2 alana sahip ikinci bina B Blok olarak adlandırılmıştır.

Dört normal kat, bir çatı katı ve iki adet bodrum katından oluşmaktadır.

A BLOK için yerleşim planı aşağıda ki gibi olmuştur.

A BLOK B2 KATI :Eczane, Teknik Servis, Bilgi İşlem, Odyometri Odası , Eğitim Salonu, Çamaşırhane, Hizmet Firmaları Bürosu, Morg

A BLOK B1 KATI : Ameliyathane, Doğumhane, Endoskopi

A BLOK GİRİŞ KAT :Acil Servis, Triyaj ,Enjeksiyon ve Pansuman Odası, Röntgen Ünitesi, Acil, Hasta Kayıt Birimi, Hastane Polisi, Nöbetçi Memur Odası

A BLOK 1.KAT :Poliklinikler (Göz, Çocuk Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları, Psikiyatri, Diş, Kardiyoloji, Anestezi, K.B.B, Ultrason), Psikolog, Evde Bakım Hizmetleri, Hasta Kayıt Birimleri, İmza-Mühür, Kurumlar Arası Hizmet Koordinasyon Birimi, Ekg, Danışma, Engelli Hasta Kayıt Birimi,

A BLOK 2.KAT :YATAKLI SERVİS (Cerrahi Branşlar, Kadın Doğum)

A BLOK 3.KAT :YATAKLI SERVİS (Dahili Branşlar,Çocuk)

A BLOK 4.KAT :İDARİ BİRİMLER(Yönetici/Başhekim, İdari ve Mali İşler Müdürü, Sağlık Bakım Hizmetler Müdürü, İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı,Kalite Birimi, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi,Eğitim Hemşiresi,İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi,Ayniyat Birimi,Personel Sicil Birimi,Evrak Birimi,Satın Alma,Tig Birimi,Faturalandırma Birimi,Döner Sermaye Maaş Birimi), Dijital Kütüphane,Mescid

B. BLOK

HASTANE DÖNÜŞÜM İŞLEMLERİ DEVAM EDEN B BLOK DÖRT NORMAL KAT BİR ÇATI KATI VE İKİ ADET BODRUM KATINDAN OLUŞMAKTADIR.

B BLOK İÇİN YERLEŞİM PLANI AŞAĞIDAKİ GİBİ OLUŞMUŞTUR.

B BLOK B2 KATI : Ayniyat Depo

B BLOK B1 KATI : Arşiv,Sarf Depo

B BLOK GİRİŞ KAT : Ortopedi Polikliniği, Kan Alma Kayıt,Kan Alma,Acil Laboratuvarı,Alçı Odası

B BLOK 1. KAT : POLİKLİNİKLER (Dahiliye,Beyin Cerrahi,Nöroloji,Üroloji),Solunum Fonksiyon Testi,Hasta İletişim Birimi,Emzirme Odası

B BLOK 2.KAT :POLİKLİNİKLER (Genel Cerrahi,Çocuk Hastalıkları,Kadın Hastalıkları ve Doğum ),Sağlık Kurulu,Sağlık Kurulu Toplantı Odası,Biyokimya Laboratuvarı

B BLOK 3.KAT : Günübirlik Servisi,Lokal Odası

B BLOK 4.KAT : Mutfak,Yemekhane