İdari Birimler
11 Ağustos 2017

İdari Birimler

Bilgi İşlem
Santral
Çamaşırhane
Evrak Kayıt
Gelir Tahakkuk
Gider Tahakkuk
Hasta İletişim Birimi
İnsan Kaynakları ve Personel
İstatistik
Kalite Yönetim Birimi
Eğitim Birimi
Koruma ve Güvenlik Hizmetleri
Arşiv ve Tıbbi Kayıt Birimi
Maaş Mutemetliği
Morg Hizmetleri
Sağlık Kurulu
Satın Alma
Sivil Savunma Birimi
Taşınır Kayıt Birimi
Teknik Hizmetler Birimi
Vezne
Yemekhane
Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği
İmza ve Mühür Birimi
İş Sağlığı ve Güvenliği
Halkla İlişkiler