Politikamız

Tüm mevzuatların ışığı altında; Kalite Yönetim
Sistemi şartlarına uyarak sağlık hizmeti üreten
ya da tüketen insanların memnuniyetinin ön
planda tutulduğu düzenlemeler ile hizmet
kalitesini sürekli iyileştirerek (geliştirerek) en
doğru sağlık hizmetinin sunumu


POLİTİKAMIZDIR