Çalışan Sağlığı Güvenliği Komitesi
11 Eylül 2018

Çalışan Sağlığı Güvenliği Komitesi

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

        

      ADI/SOYADI

          

                 GÖREVİ

Zeliha KÖSE

İdari ve Mali İşler Müdür Vekili

Zeliha KÖSE

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Lale YOLDAŞ ZENGİN

Biyokimya Uzmanı

Neşe KARPUZ

İç Hastalıkları Uzmanı

Kadriye Konca CEYLAN

Psikolog

Yunus ÖZDEMİR

Radyoloji Teknikeri

Aysel KENAR

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Faruk ALTINTAŞ

İş Sağlığı Ve Güvenliği Birim Sorumlusu